นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

SpeedPlayLA.com (“บริษัท ฯ”) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท ฯ เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจและช่วยให้ท่านเข้าใจถึงความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคล ของท่าน กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้ ซึ่งนโยบาย สิทธิส่วนบุคคลนี้อาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ

ความสำคัญของนโยบายสิทธิส่วนบุคคลทางอินเตอร์เน็ต

นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะช่วยทำให้ท่านเข้าใจถึงความตระหนักในการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทาง บริษัท ฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ทุกครั้งเมื่อท่านใช้ บริการเว็บไซต์*ของบริษัท ฯ หมายความว่าท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไข ในนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และปัญหาใดๆที่เกิดขึ้น อันเกี่ยวข้องกับสิทธิส่วนบุคคล จะดำเนินการภายใต้นโยบาย สิทธิส่วนบุคคลนี้และข้อสงวนสิทธิตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการใช้ รวมถึงข้อจำกัดความรับผิด ซึ่งเป็นไปตาม การนำกฏหมายของรัฐ Delaware มาใช้

เว็บไซต์ที่ท่านได้เชื่อมโยง (Link) จากเว็บไซต์ของบริษัท ฯ มีนโยบายสิทธิส่วนบุคคล แบบเดียวกันนี้หรือไม่

ทางบริษัท ฯ ไม่สามารถรับรอง หรือรับผิดชอบต่อเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านได้ทำการเชื่อมโยง (link)ซึ่งบริษัท ฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือมีอำนาจควบคุมให้เว็บไซต์เหล่านั้นมีนโยบายสิทธิส่วนบุคคลแบบเดียวกับทางบริษัท ฯ ได้ กรุณาอ่านและทำความเข้าใจนโยบายสิทธิส่วนบุคคลก่อนที่ท่านจะออกจากเว็บไซต์ของทางบริษัท ฯ

ลักษณะของข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

ทางบริษัท ฯ ได้มีการออกแบบเว็บไซต์ของทางบริษัท ฯ ให้สามารถจัดการกับข้อมูล 2 ประเภทดังต่อไปนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ และ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเฉพาะบุคคล (“ข้อมูลส่วนตัว”) ข้อมูลประเภทแรกช่วยให้บริษัท ฯ สามารถทราบได้ว่าเนื้อหาประเภทไหนที่ท่านให้ความสนใจมากที่สุด ข้อมูลประเภทที่สองช่วยให้บริษัท ฯ สามารถช่วยเหลือท่านในทุกๆธุรกรรมที่ท่านได้ทำหรือติดต่อกับบริษัท ฯ

การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัติ

จะทำการบันทึก จัดเก็บข้อมูลแบบอัตโนมัติบนทุกๆ ธุรกรรมที่ท่านได้ทำผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่ค้นดูข้อมูล ต่างๆในเว็บไซต์ มักจะให้ข้อมูลเหล่านี้ให้กับเว็บไซต์ที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้บริษัท ฯ ขอแจ้ง ให้ทราบว่าบริษัท ฯ ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลอื่นๆจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน รวมทั้งจะไม่ทำการเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ได้จากการค้นหาข้อมูลของท่านกับข้อมูลต่างๆที่ทางบริษัท ฯ ได้มีการจัดเก็บไว้

ทุกๆธุรกรรมที่ท่านและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ท่านอื่นๆได้เลือกทำ มีส่วนช่วยให้บริษัท ฯ ได้เข้าใจความต้องการ ของผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ฯ มากขึ้นโดยทางบริษัท ฯ ได้ใช้วิธีรวบรวมตัวเลขเพื่อจัดทำสถิติ ตรวจดูแนวโน้ม รวบรวมการทำงานของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นและใช้ข้อมูลเหล่านั้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่า เทคโนโลยีของเราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ ทั้งยังช่วยให้บริษัท ฯ สามารถนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของท่านได้มากขึ้น

ข้อมูลส่วนตัว

คือข้อมูลต่างๆของท่านที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประกันสังคม วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นประเภทของข้อมูลส่วนตัว บริษัท ฯ จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือการทำธุรกรรมของท่านผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัท ฯ การส่งและการรับข้อมูลของแต่ละบุคคลจะทำได้ โดยผ่านทางช่องทางที่ต้อง มีการใส่รหัสเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง และ “cookies” จะถูกใช้งานได้ เพื่อบริการ ที่ปลอดภัยทั้งนี้ “cookies” คือ ส่วนหนึ่งของข้อมูลที่จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เมื่อท่าน เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางบริษัท ฯ

ข้อมูลส่วนตัวของฉันที่ให้ไว้ผ่านทางอินเตอร์เน็ตจะปลอดภัยไหม

เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ที่มีความปลอดภัยของเราแล้ว ระบบจะทำการประมวลผล บนเว็บไซต์ของทางบริษัท ฯ ซึ่งมีมาตรการป้องกันความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับ การอนุญาต ผ่านทาง Firewall และระบบรักษาความปลอดภัยภายในที่มีความปลอดภัย

ในระหว่างการจัดส่งข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการป้องกันโดยระบบซอฟท์แวร์ของ Secure Socket Layer 128-bit ที่ได้ทำการใส่รหัสไว้เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของท่าน หลังจากนั้นเมื่อทาง บริษัท ฯ ได้รับข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทางบริษัท ฯ จะใช้ระบบการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ที่จะใช้ ระบบ ป้องกัน ความปลอดภัยของข้อมูลให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลต่างๆของท่านจะปลอดภัย บริษัท ฯ ยังได้มีการตรวจ สอบความปลอดภัยของเว็บไซต์อยู่เป็นประจำเพื่อช่วยให้มั่นใจว่าระบบป้องกัน อิเล็คทรอนิกส์ของบริษัท ฯ มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการส่งข้อมูลส่วนตัวผ่านทาง link ไปยังอีเมลต่างๆ นั้นไม่ได้มีความปลอดภัยแต่อย่างใด

ทางบริษัท ฯ ได้ทำอย่างไรกับข้อมูลส่วนตัวของฉันที่ได้ให้ไว้บนเว็บไซต์

บริษัท ฯ จะไม่ขาย ให้เช่า หรืออนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ เว้นเสียแต่ว่าท่านได้ให้อนุญาตไว้ก่อนแล้วเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ฯ อาจจำเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูล ที่ท่านได้ให้ไว้ภายในบริษัทซิกน่า หรือรวมถึงบริษัทที่ช่วยบริษัทซิกน่าบริหาร จัดการ งานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการ ด้านเทคนิค หรือช่วยดูแลด้านการตลาด รวมถึงงานด้านต่างๆที่ช่วยทางบริษัท ฯ จัดการเว็บไซต์ และให้บริการแก่ท่าน บริษัท ฯ ที่ช่วย บริษัท ซิกน่า ดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนตัวของท่านนั้นจะต้อง ปฏิบัติตามนโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเช่นกัน นอกเหนือจากที่ได้กล่าว ไว้ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัท ฯ จะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผยต่อที่ใดๆ เว้นแต่เป็นความจำเป็นที่จะต้อง ทำตามคำสั่งของรัฐบาลหรือเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายหรือมิฉะนั้น คือเป็นไปตามข้อบังคับ ของกฏหมาย

ถ้าฉันไม่ต้องการให้ทางบริษัท ฯ เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของฉันผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์

ถ้าท่านไม่ต้องการให้ทางบริษัท ฯ เก็บ ใช้ หรือเผยแพร่ข้อมูลของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ท่านสามารถ ติดต่อกับทางบริษัท ฯ ผ่านทางหลายๆช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ หรือส่งข้อสงสัย ความคิดเห็น และข้อมูลเฉพาะใดๆของท่าน ผ่านทางจดหมายได้

อะไรที่ฉันควรทราบเกี่ยวกับการส่งอีเมล

ระหว่างการส่งอีเมลใดๆ เนื้อหาในอีเมลสามารถถูกอ่านได้โดยผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรายอื่นๆ กรุณาอย่าส่งข้อมูล ที่มีเนื้อหาส่วนตัวผ่านทางอีเมลเว้นแต่ท่านส่งอีเมลนั้นๆผ่านทางช่องทางที่มีความปลอดภัย ทางบริษัท ฯ มีนโยบายที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการสื่อสารข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนตัวผ่านทางอีเมลที่ไม่มีความปลอดภัยหากท่านต้องการส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาส่วนตัว กรุณาใช้แบบฟอร์มที่มีความปลอดภัยที่ทางบริษัท ฯ ได้เตรียมไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัท ฯ หรือติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ หรือส่งอีเมลมาที่บริษัท ฯ เพื่อให้ฝ่าย บริการลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ฯ ติดต่อกลับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลของท่านเอง

บางครั้ง เวลาที่ฉันออนไลน์ ฉันมักจะเจอ สื่อโฆษณาที่ pop-upsขึ้นมา link ที่ผิดปกติ หรือ พฤติกรรมอื่นๆที่ฉันมักพบว่าน่ารำคาญและทำให้ฉันไขว้เขว บริษัท ซิกน่ามีวิธีการจัดการอย่างไรกับ pop-ups หรือ link ประเภทดังกล่าว

พฤติกรรมนี้เป็นผลอันเนื่องมาจาก “adware” และ “spyware” โดยที่ “spyware” เป็นเทคโนโลยีซึ่งสามารถ ตรวจสอบพฤติกรรมออนไลน์ของผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยที่ผู้นั้นไม่ทราบ ส่วน “adware” เป็นซอฟท์แวร์ ซึ่งแสดงแบนเนอร์โฆษณา adware และ spyware สามารถทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบพฤติกรรม ความชื่น ชอบของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต และเผยข้อมูลนั้นแก่บุคคลที่สาม ทั้งนี้ บริษัท ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัท ฯ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ และบริษัท ฯ ยังต้องการให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์กรุณาใช้วิธี “ใช้คอมพิวเตอร์ อย่างปลอดภัย” โดยตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อเสนอบนอินเตอร์เน็ต ก่อนที่จะดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆด้วย

“สาธารณะ” หมายถึงเว็บไซต์ที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัส

“ปลอดภัย” หมายถึง เว็บไซต์ที่สามารถเข้าใช้บริการได้ โดยจำเป็นต้องใช้รหัส